Hệ thống sạc điện cho xe BMW i3

Hệ thống sạc điện cho xe BMW i3 tại Garage Quê Hương

(Xe BMW i3 sử dụng động cơ điện duy nhất tại Việt Nam)

  • SAC BMW H00
  • SAC BMW H00a
  • SAC BMW H01
  • SAC BMW H02
  • SAC BMW H03
  • SAC BMW H04

Posted in Dịch vụ sửa chữa ô tô chuyên nghiệp