Liên hệ

# Tên Chức vụ Điện thoại di động
1 Bùi Văn Khang Giám Đốc 0941 066 666
2 Hà Triệu Duy Quang Quản Đốc Garage 0917 88 38 38
3 Lê Tấn Dũng Cố Vấn Dịch Vụ 0983 81 80 12
4 Lý Vĩ Hùng Kỹ Thuật & Phụ Tùng 0989 035 056
5 Vũ Đức Trọng Kỹ Thuật & Phụ Tùng 0977 151 985
129 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.35125068 – Fax: 08.35125069