Liên hệ

# Tên Chức vụ Điện thoại di động
1 Phạm Phú Đức Giám Đốc 0908 33 77 99
2 Nguyễn Hoành Phú Quản Đốc Garage 0918 32 32 52
3 Hà Triệu Duy Quang Cố Vấn Dịch Vụ 0903 61 91 71
4 Võ Thái Sơn IT & Marketing 0934 13 77 88
5 Lý Vĩ Hùng Kỹ Thuật & Phụ Tùng 0989 035 056
6 Vũ Đức Trọng Kỹ Thuật & Phụ Tùng 0977 151 985
129 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.35125068 – Fax: 08.35125069